Tìm theo từ khóa: "huấn luyện an toàn"

Bài PR

Yêu cầu các doanh nghiệp huấn luyện an toàn cho công nhân

Hiện nay tình trạng các công nhân trong các khu công nghiệp không được giảng dạy cũng như là hướng dẫn cụ thể kế hoạch làm việc ngày càng nhiều, tình trạng này đã làm tăng số người bị tai...
Ngày: 10-01-2017 15:00:05 đăng bởi bientap1
Bài PR

Công tác huấn luyện an toàn lao động trong công việc

Trong các cơ sở doanh nghiệp, người tham gia lao động luôn được tham gia các buổi huấn luyện an toàn lao động trong nơi sản xuất, huấn luyện về vệ sinh lao động, cách bảo vệ chính bản thân
Ngày: 27-12-2016 10:59:17 đăng bởi bientap1
Bài PR

Tất cả công nhân thi công tại lò cao đều được huấn luyện an toàn

Thi công xây dựng lò cao rất phức tạp, đòi hỏi công nhân phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm nhiều. Vấn đề an toàn khi thi công xây dựng lò cao cũng phải được quan tâm....
Ngày: 21-11-2016 15:52:55 đăng bởi bientap1
Bài PR

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Cũng như những chương trình huấn luyện an toàn khác, nội dung của khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng được chia ra cho bốn nhóm đối tượng khác nhau. Điều này có nghĩa là mỗi nhóm...
Ngày: 12-11-2016 10:58:03 đăng bởi bientap1
Bài PR

Huấn luyện an toàn lao động trong ngành y tế

An toàn lao động là vấn đề đang được nhà nước quan tâm và chú ý nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là các cán bộ nhân viên nghành y, công việc của họ chứa các yếu tố gây độc hại...
Ngày: 01-11-2016 16:13:41 đăng bởi bientap1
Bài PR

Đơn vị ngoài nhà nước cũng có thể huấn luyện an toàn

Trước đây chỉ các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ mới được làm công tác huấn luyện an toàn. Nay các đơn vị ngoài nhà nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép vẫn có thể làm...
Ngày: 14-10-2016 16:03:33 đăng bởi bientap1
Bài PR

Huấn luyện an toàn mang lại hiệu quả gì?

Làm cách nào để huấn luyện an toàn mang lại hiệu quả cao nhất?Đây là một thắc mắc của rất nhiều các công ty, doanh nghiệp cũng như bất cứ người lao động nào.
Ngày: 29-08-2016 15:33:30 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>