19-01-2017 16:04:37

Bài PR

Kiểm định cần trục cần cả sự giám sát của người lao động

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Kiểm định cần trục là một vấn đề quan trọng vì vậy cần được kiểm định một cách nghiêm ngặt và giám sát của người lao động với việc kiểm định này là rất quan trọng.

Người lao động là những người trực tiếp sử dụng những máy móc và thiết bị nên việc họ hiểu biết về tình trạng máy móc như thế nào là rất rõ. Máy còn sử dụng tốt không, có ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của người  lao động hay không là người lao động biết rõ nhất. Vì vậy họ cần có trách nhiệm báo với nhà quan lý của cơ quan và xí nghiệp hoặc người quản lý về kỹ thuật nếu máy móc có vấn đề để người quản lý biết mà mang máy móc đi kiểm định và kiểm tra cho đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành và sử dụng. Điều này vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chính sức khỏe và sự an toàn của những người lao động, người sử dụng máy móc và thiết bị và cần trục hiện nay được sử dụng khá nhiều, không chỉ trong công nghiệp mà còn trong các hộ gia đình nhỏ lẻ nữa nên cần trục cần được kiểm định nghiêm ngặt. Cũng như phải đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát kiểm định cần trục.

Tất nhiên là nhà nước sẽ là cơ quan có trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giám sát kiểm định cần trục và các loại máy móc, thiết bị khác. Nhưng chỉ mỗi nhà nước thôi là chưa đủ mà cần có sự chung tay và góp sức của tất cả mọi người, đặc biệt là người lao động nữa thì việc kiểm định mới thực sự đạt được hiệu quả cao và xã hội mới ổn định. Cũng như các vụ tai nạn về cần trục, cũng như các vụ tai nạn do máy móc, thiết bị cũng giảm thiểu hơn nữa. Điều này vô cùng quan trọng đối với cả người lao động và đối với các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.

Như vậy có thể thấy rằng, việc kiểm định cần trục hiện nay là thực sự chưa nghiêm túc. Rồi việc giám sát của nhà nước cũng chưa thực sự sát xao nên nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã không thực hiện đúng quy định của việc kiểm định. Vì vậy, việc cập thiết đưa ra là cần hơn nữa những người công nhân lao động hãy tự giám sát máy móc và thiết bị của mình sử dụng.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>