18-03-2013 06:54:07

Phong thủy

Phòng lễ tân, phòng thi đua khen thưởng, phòng marketing, phòng đoàn

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Phòng phòng lễ tân, phòng thi đua khen thưởng, phòng marketing, phòng đoàn là nơi thể hiện sự năng động của các hoạt động công ty, là nơi gắn kết giữa mọi thành viên và cũng là nơi mang lại thương hiệu cho công ty. Chính vì vậy cần sắp đặt theo đúng phong thủy để phát huy tác dụng của các phòng này

Phòng phòng lễ tân, phòng thi đua khen thưởng, phòng marketing, phòng đoàn:

1.       Các phòng trên đều chỉ sự năng động trong hoạt động, hoạt bát, nhanh nhẹn. mà theo kinh dịch thì phí đông là “quẻ chấn”, phía đông nam là “quẻ tốn”, hai quẻ này đều là hai quẻ tượng trưng cho sự hoạt bát, năng động, nhanh nhẹn, nên rất thích hợp để bố trí các phòng: lễ tân, phòng thi đua khen thưởng, phòng marketing, phòng đoàn.

2.       Vị trí ngồi của trưởng phòng nên đặt tại góc tụ khí, chọn hướng ngồi phù hợp và áp dụng theo phép chọn cũng như những điều cần tránh trong phép đặt chỗ ngồi của lãnh đạo cao nhất.

3.       Nhân viên trong phòng: nên tránh ngồi tựa vào nhà vệ sinh, không ngồi đối diện với cửa chính, không ngồi dưới dầm trần nhà, nên chọn hướng tốt nếu điều kiện phòng làm việc rộng.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>