18-03-2013 06:56:05

Phong thủy

Phong thủy phòng thủ kho, thủ quỹ

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Phòng thủ kho, thủ quỹ là nơi cất giữ tiền của công ty, vì vậy cần đặt phòng thủ kho, thủ quỹ tại nơi có vị trí phù hợp cho việc sinh tài sinh lộc cho công ty.

Phòng thủ kho, thủ quỹ:

1. Phòng thủ kho, thủ quỹ là nơi cất trữ ngân lượng, giấy tờ của công ty. Mà theo kinh dịch thì phí đông bắc là quẻ “cấn” có nghĩa là nơi rừng núi, là nơi an toàn, là nơi mang lại giá trị về ngân lượng, nên đặt phòng thủ kho, thủ quỹ tại phía đông bắc là rất hợp lý.

2. Vị trí ngồi của trưởng phòng nên đặt tại góc tụ khí, chọn hướng ngồi phù hợp và áp dụng theo phép chọn cũng như những điều cần tránh trong phép đặt chỗ ngồi của lãnh đạo cao nhất.

3. Nhân viên trong phòng: nên tránh ngồi tựa vào nhà vệ sinh, không ngồi đối diện với cửa chính, không ngồi dưới dầm trần nhà, nên chọn hướng tốt nếu điều kiện phòng làm việc rộng.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>