18-03-2013 07:05:02

Phong thủy

Phòng tổ chức nhân sự, phòng nghiên cứu khoa học, phòng bảo hành, phòng kỹ thuật

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Phòng tổ chức nhân sự, phòng nghiên cứu khoa học, phòng bảo hành, phòng kỹ thuật: là nơi cần sự sáng tạo, thể hiện được sự tư duy trong công việc một cách sáng tạo nhất nên việc chọn vị trí đặt các phòng này là rất cần thiết

Phòng tổ chức nhân sự, phòng nghiên cứu khoa học, phòng bảo hành, phòng kỹ thuật:

1. Các phòng ban này đều có tính chất nhẫn lại, chịu dựng, kiên trì. Mà theo kinh dịch thì phía bắc so với tâm nhà là “quẻ khảm”, quẻ khảm là tượng của sự nhẫn lại, kiên trì và chịu đựng nên rất thích hợp đặt phòng tổ chức nhân sự, phòng kỹ thuật, phòng bảo hành, phòng nghiên cứu khoa học.

2. Vị trí ngồi của các vị trưởng phòng nên đặt tại góc tụ khí, chọn hướng ngồi phù hợp và áp dụng theo phép chọn cũng như những điều cần tránh trong phép đặt chỗ ngồi của lãnh đạo cao nhất.

3. Nhân viên trong phòng: Nên tránh ngồi tựa vào nhà vệ sinh, không ngồi đối diện với cửa chính, không ngồi dưới dầm trần nhà, nên chọn hướng tốt nếu điều kiện phòng làm việc rộng.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>