14-10-2016 16:03:33

Bài PR

Đơn vị ngoài nhà nước cũng có thể huấn luyện an toàn

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Trước đây chỉ các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ mới được làm công tác huấn luyện an toàn. Nay các đơn vị ngoài nhà nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép vẫn có thể làm công tác huấn luyện an toàn.

Để bảo đảm và hỗ trợ an toàn cho người lao động trong khi làm việc nhà nước đã ban hành các quy định về việc huấn luyện an toàn đối với các tổ chức, đơn vị làm việc trong môi trường có các yếu tố nguy hiểm. Cơ quan đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của nhà nước phải là các cơ quan nhà nước. Công tác huấn luyện an toàn do các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện. Các cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát luôn. Nhà nước vừa ban hành chính sách, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và thay đổi cho phù hợp.

Nay các đơn vị ngoài nhà nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép vẫn có thể làm công tác huấn luyện an toàn. Nói như vậy không phải các đơn vị nhà nước không còn làm mà là mở rộng các đối tượng, các đơn vị được phép tham gia huấn luyện an toàn. Các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân bên ngoài nếu có đầy đủ các điều kiện đảm bảo để có thể huấn luyện an toàn chất lượng, hiệu quả, thành công thì vẫn có thể được cấp phép huấn luyện an toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện an toàn phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế đảm bảo cho coogn việc được giao.

Dù là nhà nước hay là doanh nghiệp nhưng hiệu quả mang lại cao, chất lượng tốt thì đều nên cho phép thực hiện. Nhà nước cũng không thể bao hết toàn bộ các công việc. Nhà nước chỉ có thể định hướng thông qua các chính sách, quy định để ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Huấn luyện an toàn nay được các doanh nghiệp đưa vào như một dịch vụ hoạt động. Các đơn vị được phép thu phí để đảm bảo quá trình hoạt động. Mức phí này ở mức hợp lý thì hai bên có thể trao đổi với nhau để tiến hành huấn luyện theo nhu cầu của hai bên.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>