23-11-2016 16:34:44

Bài PR

Các bước tiến hành hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Xem các bài viết của philip »
Tạo bởi philip
Bài viết này nhằm hướng dẫn doanh nghiệp làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam. Nội dung bài viết bao gồm các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp, các lưu ý khi giải thể đúng theo pháp luật quy định.

Để tiến hành giải thể một doanh nghiệp đang hoạt động thì phòng tư vấn của dịch vụ thành lập doanh nghiệp đưa ra quy trình gồm có 4 bước cơ bản để thực hiện như sau.

Bước 1: quyết định giải thể doanh nghiệp

Để có quyết định giải thể doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải thông qua quyết định này trước tất cả cổ đông (với công ty cổ phần), hay thành viên góp vốn (với hình thức kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn). Và nội dung của quyết định bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Trình bày lý do giải thể trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

+ Trình bày đầy đủ thủ tục và thời hạn thanh lý các hợp đồng của công ty, thời hạn doanh nghiệp có thể thanh toán hết nợ. Theo pháp luật Việt Nam quy định, thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán hoàn toàn các khoản nợ là sau 6 tháng kể từ ngày thông báo giải thể.

+ Chữ ký kèm họ và tên của chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.

+ Bước thanh lý tài sản công ty sẽ được thực hiện bởi chủ doanh nghiệp (với công ty TNHH một thành viên), bởi hội đồng thành viên (với công ty TNHH hai thành viên trở lên) và bởi các cổ đông công ty (với công ty cổ phần). Sau khi thanh lý tài sản phải có biên bản xác nhận về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua, công ty phải hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đặt trụ sở chính; hồ sơ giải thể còn phải được gửi cho: tất cả các chủ nợ, người có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan,  nhân viên trong công ty, và bản hồ sơ phải được niêm yết tại trụ sở chính và tất cả các chi nhánh của doanh nghiệp.

Riêng đối với chủ nợ thì doanh nghiệp phải gửi kèm với văn bản phương hướng giải quyết nợ. Văn bản này phải có đầy đủ thông tin liên lạc và thời hạn để giải quyết nợ.

tư vấn hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Bước 2: cơ quan thuế

Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ lên cục thuế nơi có trụ sở chính đang hoạt động để xin quyết toán thuế và đóng tài khoản thuế doanh nghiệp.

Bước 3: nộp hồ sơ giải thể lên sở kế hoạch đầu tư

Trong vòng 1 tuần kể từ khi doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ, người chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật phải nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên phòng đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh/thành phố nơi có trụ sở chính doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản quyết định giải thể

+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, các khoản thuế và bảo hiểm xã hội đã thanh toán.

+ Giấy chứng nhận đã quyết toán xong của cục thuế.

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp

+ Ba số báo liên tiếp khi doanh nghiệp đăng thông báo

+ Biên bản thanh lý tài sản

+ Văn bản chứng nhận đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Bước 4: xóa tên doanh nghiệp

Sau 7 ngày kể từ ngày hồ sơ giải thể doanh nghiệp được chấp thuận, cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại địa phương.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>