04-10-2016 17:03:29

Bài PR

Thuốc phun muỗi dạng sương

Xem các bài viết của chung »
Tạo bởi chung
Thuốc phun muỗi dạng sương giúp tăng phạm vi diệt muỗi lên và giảm liều lượng thuốc cần sử dụng để diệt muỗi mà hiệu quả cao hơn.

Thuốc phun muỗi dạng sương có khả năng diệt muỗi bằng cách phun sương vào chỗ có muỗi trú ẩn với phạm vi rộng và dễ dàng dính vào cơ thể con muỗi. Khi muỗi bị thuốc dính vào cơ thể sẽ có phản ứng làm cho muỗi bị tê liệt và chết đi.

Thuốc phun muỗi dạng sương

Giảm được chi phí thuốc nhờ thuốc phun muỗi bằng sương tốn ít thuốc hơn vì nó được phân nhỏ ra đỡ hao phí thuốc mà hiệu quả không cao.

Thuốc có tính chất dư âm cao trong không khí có thể làm cho muỗi chết dù không trực tiếp dính thuốc và làm cho muỗi sợ phải di chuyển đi chỗ khác không muốn ở lại nơi đã phun diệt côn trùng.

Nguồn:


van chuyen noi dia | màng pe
>