Phong thủy

Bí ẩn Phong thủy

Những bí ẩn phong thủy đưa Lưu Bị lên ngôi Hoàng đế

Mặc dù là hậu duệ của tông thất nhà Hán, tuy nhiên, tới đời Lưu Bị, họ Lưu ở Trác Quận đã suy sút tới cùng cực. Thuở thiếu thời, hàng ngày Lưu Bị phải cùng mẹ ra chợ bán chiếu cỏ...
Ngày: 07-01-2013 12:56:17 đăng bởi admin
Trang 9 / 9 « Trước1 ... 9 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>