PHONG THỦY
Thông tin doanh nghiệp
RSS

Điều kiện đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là một thủ tục quan trọng để các cá nhân, tổ chức, các hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký. Vậy điều kiện đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Đến với các công ty dịch vụ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng các thủ tục, mọi thắc mắc liên quan đến điều kiện đăng ký kinh doanh.

Điều kiện đăng ký kinh doanh

Khi đáp ứng các điều kiện thì doanh nghiệp sẽ được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một giấy tờ pháp lý và là một tài liệu rất quan trọng . Nó nhằm xác định năng lực pháp lý của doanh nghiệp. Nó cũng là cơ sở để doanh nghiệp đó được pháp luật quản lý và bảo hộ. Để được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện đăng ký kinh doanh nhất định.

Những điều kiện này được quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005. Doanh nghiệp sẽ  được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc danh sách bị pháp luật cấm kinh doanh.

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định .

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có trụ sở chính theo quy định.

- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những điều kiện trên thì doanh nghiệp phải nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh sẽ được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Ngành, nghề cấm kinh doanh của doanh nghiệp phải là những ngành, nghề không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Bên cạnh đó thì ngành nghề kinh doanh cũng không được gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân hay làm hủy hoại tài nguyên. Điều kiện này tức là ngành, nghề đăng kí kinh doanh phải không nằm trong danh sách pháp luật cấm kinh doanh được quy định.

Tên doanh nghiệp là tên hoặc danh hiệu mà một người hoặc một pháp nhân có thể dùng trong thương nghiệp của mình. Tên doanh nghiệp chính là cơ sở để phân biệt với doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.  Từ đó nhà nước sẽ áp dụng những hình thức và biện pháp quản lý khác nhau đối với các doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp có quy định rõ về vấn đề đặt tên doanh nghiệp.Hồ sơ đăng kí của các loại hình kinh tế khác nhau là khác nhau, tuy nhiên bất cứ hồ sơ đăng kí doanh nghiệp nào cũng phải tuân thủ đầy đủ, chính xác với những quy định trong các văn bản quy phạm đó.