• Bài PR
  • Doanh nghiệp nghĩ gì về kiểm định an toàn?

Doanh nghiệp nghĩ gì về kiểm định an toàn?

Kiểm định an toàn là một hoạt động bắt buộc cho các doanh nghiệp, tuy nhiên đứng ở góc độ của doanh nghiệp thì việc kiểm định này cũng còn tồn tại nhiều vấn đề.

Để có thể thực hiện được tất cả những gì mà các doanh nghiệp mong muốn, cần tìm hiểu về những ý kiến của các doanh nghiệp về kiểm định an toàn.

Mỗi công ti sẽ có những ý kiến, những nhu cầu khác nhau về mặt dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

Có nhiều ý kiến đưa ra tranh luận về dịch vụ kiểm định an toàn. Có doanh nghiệp cho rằng hiện nay ngành kiểm định an toàn chưa thực sự phát triển và họ vẫn nghi ngờ trình độ của người kiểm định viên trong công tác kiểm tra, giám định các loại trang thiết bị máy móc hiện đại, chắc chắn rằng, không đáp ứng đủ yêu cầu về tieu chuẩn kiểm định. Chính vì sự nghi ngờ về chất lượng kiểm định cho nên nhiều công ti mặc dù muốn sử dụng dịch vụ kiểm định an toàn máy móc nhưng lại không dám sử dụng nguồn cung cấp ở trong nước, họ tìm kiếm những công ti kiểm đinh có uy tín về mặt chất lượng nổi tiếng thế giới từ nước ngoài để đảm bảo chất lượng kiểm định là an toàn tuyệt đối. Tuy vậy, nhiều công ti cũng có sử dụng dịch vụ kiểm định trong nước, nhưng những gì họ mong muốn, niềm tin của họ dường như sụp đổ, chất lượng kiểm định an toàn quá tệ, nhiều công ti không phát hiện ra được những hư hổng thiết bị, đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Từ đó, nhiều doanh nghiệp mất niềm tin vào các công ti kiểm định trong nước và toàn bộ ngành kiểm định ở Việt Nam.

Nhưng một số ý kiến khác cho rằng, chất lượng ngành kiểm định an toàn ở nước ta ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp họ sử dụng dịch vụ kiểm định tại các cơ sở có uy tin đã được chứng nhận đảm bảo chất lượng, có đội ngũ nhân viên hoàn toàn đáng tin cậy, chất lượng cung cáp dịch vụ tốt, và tất nhiên, các doanh nghiệp không phải lo lắng có vấn đề hư hỏng trang thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất sau khi đã kiểm định an toàn. Tất nhiên, những doanh nghiệp này họ đã tham khảo ý kiến rất nhiều nơi, tìm hiểu rõ ràng về tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo kiểm định an toàn rồi. Hơn nữa, nhiều công ti cung cấp dịch vụ còn có các chương trình khi sử dụng dịch vụ của họ còn được cung cấp thêm bảo hành trong bao nhiêu lâu đấy, chắc chắn người sử dụng không thr không tin tưởng được.