Góp vốn thành lập công ty cổ phần

Góp vốn là một hình thức được ưu chuộng hiện nay khi có nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời nhằm đáp ứng theo xu thế hiện nay như Công ty cổ phần, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên…, vậy góp vốn thành lập công ty cổ phầncần có những điều kiện gì? và ai có thể cùng góp vốn.

Với xu thế nhiều người muốn góp vốn làm ăn mà không biết thủ tục cũng như cách thức thế nào chúng tôi với dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên trong thời gian sớm nhất.

Góp vốn thành lập công ty cổ phần

Như vậy để góp vốn thành lập công ty cổ phần đúng quy định thì khi góp vốn vào công ty cổ phần trước hết bạn sẽ phải chú ý tới tài sản mà mình muốn góp vào công ty xem đó là tài sản gì, có hai hai tài sản khi góp vốn hiện nay mà mọi người phải chú ý bao gồm:  thứ nhất là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như nhà cửa, xe cộ, các loại động sản và bất động sản và thứ 2 là tài sản không cần phải đăng ký như tiền. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn hai loại này nhé.

Trước hết nếu đó là tài sản cần phải đăng ký quyền sở hữu thì người góp vốn sẽ phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Còn nếu như tài sản góp vốn không cần phải thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Trường hơp vốn góp vào công ty cổ phần là tiền mặt nên sẽ không cần phải thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu thì bạn sẽ cần phải lập biên bản xác nhận việc góp vốn và biên bản góp vốn này sẽ cần phải có một số thông tin liên quan đến cá nhân góp vốn, làm căn cứ xác nhận trước pháp luật. Đối với  trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì trước khi thành lập công ty, cá nhân phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang cho công ty sở hữu để đảm bảo quyền góp vốn được hợp lệ.

Theo quy định của pháp luật thì vốn được chấp nhận phải có đầy đủ các thông tin như : loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến góp vốn thành lập công ty cổ phần để các bạn có thể tìm hiểu nếu như muốn góp vốn vào một công ty nào đó. Bạn có thể tham khảo để có thể đảm bảo việc thực hiện góp vốn vào công ty là hợp pháp.