• Doanh nghiệp
  • Hồ sơ, thủ tục và điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ, thủ tục và điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bài viết sẽ giúp bạn nắm được đâu là những hồ sơ, thủ tục và các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo luật Việt Nam. Các điều kiện để thuê giáo viên người nước ngoài cho trung tâm ngoại ngữ của mình.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng rất nhiều điều kiện, giấy tờ, thủ tục. Với vấn đề này thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã có thể hỗ trợ  doanh nghiệp trọn gói từ việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ cho đến hoàn tất thủ tục một cách nhanh gọn nhất.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ đối với hồ sơ mở cở sở cho trung tâm ngoại ngữ gồm có các hồ sơ sau:

+ Đơn xin thành lập trung tâm thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng văn hóa theo mẫu có sẵn. Trong đơn đăng ký phải có tên người thành lập doanh nghiệp. Có xác nhận của ủy ban nhân dân phường xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của trung tâm. Đối với trường hợp trung tâm đã có giấy phép được hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của sở kế hoạch và đầu tư, trực thuộc bộ kế hoạch thì không cần giấy xác nhận của ủy ban phường xã.

+ Đề án tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, trong đó nêu rõ mục đích, phương hướng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: chương trình giảng dạy tại trung tâm (tài liệu, chương trình cụ thể), quy mô cơ sở, các điều kiện cơ sở vật chất. Các tóm tắt về nhân sự, giáo viên và nhân viên kế toán…. Mức học phí của trung tâm. Các khoản chi (lương giáo viên, thuế…)

+ Lý lịch giám đốc trung tâm, có xác nhận của ủy ban nhân dân phường xã, các bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn, bằng quản lý.

+ Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ về cơ sở vật chất bao gồm: đáp ứng đủ các điều kiện của luật định (ít nhất có 2 phòng học, các phòng giám đốc, hành chính, ghi danh, phòng giáo viên riêng biệt…). Có các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp khi sử dụng văn phòng. (như bản sao có thị thực sổ đỏ trong trường hợp giám đốc trung tâm sở hữu, bản sao có công chứng với văn bản thuê mướn mặt bằng).

+ Giáo viên nước ngoài phải có giấy phép lao động còn hiệu lực tại Việt Nam, giấy phép lao động chỉ có hiệu lực 2 năm.

+ Giáo viên trong nước phải có bằng cấp liên quan

+ Giám đốc trung tâm phải có đủ bằng đại học ngành liên quan đến trung tâm ngoại ngữ, có ít nhất 5 năm giảng dạy, có đủ tư cách đạo đức và sức khỏe.

Các mẫu điền hồ sơ được phát hành tại sở giáo dục và đào tạo, đây cũng là nơi nhận – thẩm định hồ sơ, sở sẽ đánh giá cơ sở vật chất.

Với các trung tâm thành lập trong khuôn viên các trường đại học thì phải báo cáo cho sở giáo dục và đào tạo thành phố nơi trung tâm đặt trụ sở.

Hồ sơ sẽ được sở giáo dục và đào tạo xét duyệt và ban hành quyết định thành lập trung tâm kèm theo giấy phép dạy học.  Nếu giấy phép hết hạn thì trung tâm có thể gia hạn giấy phép nếu có đủ điều kiện, giấy phép dạy học có thời hạn 1 năm.