• Doanh nghiệp
  • Hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT

Hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT

Vừa qua, Tổng Cục Thuế đã có công văn gửi đến dịch vụ viễn thông VNPT để thông báo đến việc sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT. Theo công văn ban hành đã hướng dẫn dịch vụ đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu hóa đơn điện tử giá rẻ thể hiện được vai trò và vị trí quan trọng của mình như hiện nay thì việc nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ hóa đơn này cũng là điều dễ hiểu.

Hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT

 

Những quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT được ban hành như sau:

- Đối với hình thức định dạng hóa đơn: dịch vụ viễn thông VNPT phải  thực hiện lưu hóa đơn với định dạng dữ liệu sao cho hóa đơn khi sử dụng để tham chiếu và sử dụng các thông tin được thuận lợi nhất.

- Dịch vụ viễn thông VNPT phải thực hiện việc  kết chuyển dữ liệu của hóa đơn điện tử từ phần mềm bán hàng vào phần mềm kế toán theo định kỳ (1 tháng/ lần) để thực hiện các công việc hạch toán kế toán theo quy định. Đồng thời phải thực hiện việc nộp thuế theo đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Đối với hóa đơn điện từ của dịch vụ VNPT thì tên liên hóa đơn phải để mặc định “0” để thể hiện số liên hóa đơn. Vì hóa đơn điện tử không có liên như hóa đơn giấy.

- Đối với quy định chuyển hóa đơn đến khách hàng : dịch vụ VNPT phải tiến hành thực hiện việc chuyển toàn bộ hóa đơn của khách hàng lên hệ thống để khách hàng có thể dễ dàng truy cập thông tin hóa đơn của mình khi cần thiết.Riêng đối với các khách hàng là đơn vị kế toán có yêu cầu nhận hóa đơn qua email thì VNPT cũng phải hỗ trợ khách hàng được tốt nhất.

- Quy định về việc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: Dịch vụ viễn thông VNPT có thể thực hiện việc in hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT sang hóa đơn giấy để hỗ trợ các đơn vị kế toán để kê khai hóa đơn hay các khách hàng giao dịch cước tại nhà hay tại quầy...

- Quy định xử lý sai sót hóa đơn sau khi phát hành: Đối với trường hợp hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT đã lập sau đó phát hiện sai sót thông tin thì dịch vụ VNPT được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy . Trên văn bản này phải có chữ ký của người mua và người bán. VNPT lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định mà pháp luật ban hành để đảm bảo việc xử lý sai sót hóa đơn là hợp lệ.

Nói tóm lại thì việc sử dụng hợp hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông VNPT sẽ được thực hiện theo quy định của Tổng Cục Thuế được ban hành một cách đầy đủ và chính xác nhất.