• Bài PR
  • Kiểm định an toàn máy móc thiết bị sẽ mất chi phí bao nhiêu?

Kiểm định an toàn máy móc thiết bị sẽ mất chi phí bao nhiêu?

Chi phí kiểm định an toàn thiết bị máy móc chắc chắn đang là một vấn đề mà nhiều người quan tâm hàng đầu trên thị trường hiện nay.

 

Kiểm định an toàn đối với máy móc là một việc bắt buộc, nhưng không có nghĩa việc kiểm định được thực hiện miễn phí. Chi phí của việc kiểm định an toàn sẽ do bên phía các công ty, doanh nghiệp có máy móc cần kiểm định chi trả.

Kiểm định an toàn đối với máy móc thiết bị cũng cần những dụng cụ, những thiết bị chuyên dụng, dùng để sử dụng đo lường, kiểm tra về độ an toàn của máy móc, đó là một lí do cho việc phải trả chi phí cho kiểm định an toàn.

Thứ nữa, kiểm định an toàn cần phải có một đội ngũ kiểm định chuyên nghiệp. Họ đã trải qua đào tạo và họ được thuê để làm công việc kiểm định an toàn, cho nên chi phí mà doanh nghiệp chi trả cũng chính là trả công cho các kiểm định viên đó.

Ngoài phí cho dụng cụ kiểm định, cho đội ngũ kiểm định, thì còn có chi phí phát sinh khác mà dịch vụ kiểm định phải trả cho các cơ quan chức năng, ví dụ như thuế giá trị gia tăng, hay phí để các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận kiểm đinh, chững chỉ kiểm định cho các doanh nghiệp, để máy móc thiết bị có thể hoạt động một cách hợp pháp.

Tùy theo các loại máy móc, thiết bị ở những lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi những dụng cụ kiểm định đơn giản hay phức tạp, đòi hỏi kĩ thuật kiểm định dễ dàng hay khó khăn, tốn ba nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức,… tất cả những khía cạnh đó sẽ là chỉ tiêu để tính chi phí cho một lần kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị. Những công ty, doanh nghiệp có thể kí hợp đồng với các trung tâm hay công ty chứa dịch vụ kiểm định an toàn, thỏa thuận giá cả hợp lí, và sau đó thì mỗi lần kiểm định an toàn sẽ trả chi phí theo như hợp đồng đã kí.

Có một số doanh nghiệp đã cố gắng lách luật để không phải kiểm định an toàn đối vơi máy móc, hoặc trốn kiểm định an toàn, vì lí do để không tốn chi phí kiểm định. Việc làm này đáng bị lên án vì họ đang đem an toàn của người lao động để đánh đổi với vài triệu đến vài chục triệu cho việc kiểm định an toàn.