• Bài PR
  • Kiểm định an toàn nhà máy sản xuất hóa chất

Kiểm định an toàn nhà máy sản xuất hóa chất

Công nghiệp hóa chất bao giờ cũng là một ngành nghề có tính nguy hiểm cao, nhất là khi mà môi trường làm việc của nó không đảm bảo được sự an toàn cho người lao động. Chính vì thế mà việc kiểm định an toàn nhà máy sản xuất hóa chất là rất quan trọng.

 

Nhà máy sản xuất hóa chất lỏng có thể rất độc hại, nhưng vẫn có thể kiểm soát được mức độ độc hại trong ngưỡng cho phép, đó chính là nhờ các máy móc thiết bị có thể kiểm định an toàn cho toàn bộ hệ thống sản xuất.

Nhằm ngăn ngừa nhiễm phải hóa chất độc hại, công ty sản xuất hóa chất lỏng luôn đặt yêu cầu cao về độ an toàn. Hàng ngày người lao động có thể tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn tấn hóa chất độc hại, luôn phải làm việc nhiều giờ trong nhà máy, nhưng họ cũng có trang bị đồ bảo hộ có tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tuy nhiên đó chưa phải là các tốt nhất giảm thiểu rủi ro, hệ thống sản xuất vận hàng liên tục nhiều giờ với công suất hoạt động tối đa thì hệ thống sản xuất cũng thường xuyên xảy ra vấn đề. Đội ngũ kỹ sư công nhân trong nhà máy là người trực tiếp bảo trì hệ thống, sửa chữa khí có vấn đề xảy ra. Nhưng đội ngũ này chưa thể thực hiện được việc kiểm định an toàn hệ thống, nó được thực hiện bởi một đơn vị, công ty khác có chuyên môn về công việc kiểm định. Hàng quý, hàng tháng các công ty này cử người đến, phối hợp với đội ngũ kỹ sư trong nhà máy để tiến hàng đo đạt mẫu, kiểm tra hệ thống đường ống hóa chất, kiểm tra áp suất làm việc cũng như các công việc chuyên môn khác được thực hiện song song. Chỉ tính riêng đến cuối năm 2015 đã có hàng ngàn cở sở sản xuất hóa chất chưa đạt mức độ an toàn cam kết, đa số là do chi phí kiểm định an toàn quá cao, nhằm giảm bớt chi phí các công ty sản xuất đã né tránh thực hiện, đến khi bị phát hiện thì như chuyện đã rồi. Nộp phạt rồi cho qua, cứ như thế cơ quan chức năng vẫn còn kẻ hở để các công ty sản xuất hóa chất vượt qua.

Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ hơn trong việc thôi thúc các doanh nghiệp sản xuất hóa chất lỏng cần kiểm định an toàn cho hệ thống. Đồng thời ký cam kết giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng nhằm đảm bảo lợi ích chung cho cộng đồng.