• Doanh nghiệp
  • Lưu ý khi chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần

Lưu ý khi chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần

Chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần là công việc quan trọng nếu bạn muốn việc đăng ký kinh doanh của mình được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Vì thế nên công việc này bạn cần phải lưu ý đến một số vấn đề để đảm bảo là hồ sơ hợp lệ.

Nếu bạn thấy việc chuẩn bị hồ sơ hay thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp quá khó khăn thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho công việc của mình nhé.

Lưu ý khi chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần

Bạn đang có ý định phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình bằng việc thành lập công ty cổ phần. Tất nhiên là công việc này không thể bỏ qua bước chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần được. Nhưng, thực tế thì có nhiều người được xét duyệt hồ sơ rất nhanh chóng nhưng cũng không ít người gặp khó khăn trong vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu một hộ hồ sơ hợp pháp cần có những yếu tố nào nhé.

1. Đầy đủ giấy tờ

Khi chuẩn bị bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần thì bạn cần lưu ý là theo quy định của pháp luật thì công ty cổ phần muốn thành lập được thuận lợi thì hồ sơ cần phải có các giấy tờ sau:

- Mẫu giấy để nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định

- Bản dự thảo Điều lệ công ty cổ phần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông tham gia sáng lập công ty cổ phần.

- Bản danh sách các cổ đông sáng lập công ty được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I¬7 Thông tư số 01/2013/TT¬BKHĐT.

- Đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải có bản xác định vốn này của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Nếu kinh doanh ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần cần có thêm  bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Đảm bảo tính chính xác

Các thông tin được ghi trong hồ sơ sẽ nếu muốn được cơ quan chức năng thông qua một cách nhanh chóng thì bắt buộc là các thông tin đó phải chính xác và trung thực. Trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện sự dối trá và khai man thì không những hồ sơ không được xét duyệt mà còn có thể là doanh nghiệp không được phép thành lập theo quy định nữa. Vì thế, các thông tin trong bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần đều do đại diện công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó.

3. Nộp đúng cơ quan chức năng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn cần phải liên hệ đến đúng cơ quan chức năng có thầm quyền để xét duyệt hồ sơ. Trường hợp hồ sơ nộp không đúng cơ quan chức năng thì nó không chỉ khiến cho việc thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập công ty bị chậm trễ mà còn ảnh hưởng nhiều đến tiến trình kinh doanh của công ty.

Có thể nói, bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần đóng vai trò quan trọng và là mấu chốt của việc bạn có thành lập công ty được thuận lợi hay không. Vì thế cho nên, bạn cần lưu ý các thông tin để có được sự hỗ trợ hiệu quả nhất.