• Bài PR
  • Mục đích của việ ckiểm định an toàn trong lao động

Mục đích của việ ckiểm định an toàn trong lao động

Kiểm định an toàn hiểu một cách đơn giản nhất chính là một hoạt động giúp cho chúng ta cải thiện được những sai sót, hư hỏng tồn tại trong các loại máy móc thiết bị, để kịp thời xử lý nó trước khi phát sinh những tai nạn nguy hiểm cho người lao động.

Hiện nay có nhiều các công trình cũng như các thiết bị gây mất an toàn được bài bán cũng như được tiến hành thi công bừa bãi, không được kiểm soát gây ra những tai nạn đáng tiếc cho những người xung quanh do đó đòi hỏi phải kiểm định an toàn ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác.

Kiểm định an toàn là hoạt động giám định kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng, công trình... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn theo các thông số hoặc các chỉ tiêu tiêu được đặt ra theo qui định chất lượng an toàn được pháp luật ban hành. Những người thực hiện kiểm định an toàn là những người làm việc tại các cơ quan kiểm định được cấp phép hiểu rỏ về các qui trình kiểm định chặt chẽ, được cấp phép làm việc. Kiểm định được chứng thực thông qua các giấy tờ, tem nhãn được pháp luật công nhận và được ban hành sử dụng lưu thông trên thị trường.

Kiểm định an toàn  không chỉ đối với các thiết bị dụng mà còn được tiến hành trên các công trình nơi thi công tiềm ẩn nguy hiểm. Kiểm định an toàn diễn ra theo ba giai đoạn. Kiểm định ban đầu được tiến hành ngay khi hoàn thành sản phẩm nhầm đánh giá chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu an toàn,khảo sát sản phẩm đạt như mong đợi. Kiểm định định kỳ là kiểm định sản phẩm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng phải được kiểm định định kỳ thường xuyên để chắc chắn độ an toàn, kiểm tra các hư hỏng trong quá trình sử dụng để dễ dàng xử lý kịp thời, kiểm định này được diễn ra theo một chu kỳ, vài tháng một lần, hoặc vài năm một lần. Kiểm định bất thường diễn ra có sự cố diễn ra tại nơi có các thiết bị hoặc công trình có nguy cơ mất an toàn, kiểm định bất thường kiểm tra các sản phẩm này có bị hư hỏng không để kịp sửa chữa. Kiểm định an toàn nhầm tạo ra môi trường làm việc an toàn cho người làm việc, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như sức khoẻ của người làm việc tại môi trường đó, kiểm định an toàn khẳng định uy tính chất lượng của sản phẩm, tạo ra thương hiệu an toàn cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn, kiểm định an toàn tạo niềm tin cho người mua và người làm việc, tạo ra uy tính cho người bán.

Kiểm định an toàn là một hoạt động thiết thực đối với người sản xuất tạo ra uy tính sản phẩm và tạo niềm tin cho khách hàng và người làm việc. Kiểm định an toàn mang lại nhiều lợi ích thiết  thực cho con người.