• Doanh nghiệp
  • Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện là gì?

Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện là gì?

Nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn không biết được nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện là gì và cơ quan này có chức năng cũng như quyền hạn ra sao theo quy định của luật bảo hiểm xã hội?

Với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của bảo hiểm xã hội thì việc ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn thông tin là một xu hướng . Đó chính là quy luật cung-cầu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện là gì?

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện cũng như chức năng, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội này được quy định như sau:

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Điều đầu tiên mọi người cần biết thì đây chính là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh được đặt trụ sở tại huyện. Vì thế, bảo hiểm xã hội cấp huyện là cơ quan có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đó.

-  Cơ quan bảo hiểm xã hội này chịu sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm xã hội tỉnh .

- Cơ quan này có tư cách pháp nhân cũng như có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng của mình.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Đưa ra các chương trình phát triển bảo hiểm xã hội của huyện để trình lên Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt. Các chương trình này bao gồm chương trình ngắn hạn và dài hạn.

- Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện còn là tiến hành các công việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của người dân về vai trò và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội.

- Cơ quan này có nhiệm vụ cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm. Ngoài ra thì đây cũng là đơn vị có trách nhiệm thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ người dân hay doanh nghiệp trong địa bàn huyện để nộp lên bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Thực hiện việc kiểm tra các hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết các khiếu nại từ người tham gia bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ  quản lý viên chức cũng như các lao động hợp đồng  trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp của Bảo hiểm xã hội huyện.

- Có trách nhiệm thực hiện các công việc được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao phó theo quy định.

Có thể nói là nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội cấp huyện cũng không phải là đơn giản.Nó thể hiện sựu quản lý sát sao của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với các hoạt động liên quan đến bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.