• Doanh nghiệp
  • Những quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Những quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần thì các thành viên sáng lập công ty cổ phần sẽ là những cổ đông của công ty. Vậy, với các cổ đông này thì pháp luật Việt Nam có những quy định như thế nào cần phải tuân thủ để việc kinh doanh được thuận lợi?

Nhắc đến việc thành lập công ty thì nhiều người luôn lo lắng đến vấn đề giấy tờ và thủ tục phải thực hiện như thế nào mới đảm bảo đúng theo quy định mà pháp luật ban hành. Nhưng, ngày nay thì với việc lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất  nhiều.

Những quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần

Để có thể hiểu hơn quy định của pháp luật đối với thành viên sáng lập công ty cổ phần như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Quy định về cổ đông của công ty cổ phần:

- Thứ nhất, cổ đông sáng lập nên công ty cổ phần  vừa là người góp vốn để nắm giữ cổ phần của công ty, vừa là người có vai trò quyết định thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên để thành lập nên công ty cổ phần.

- Thứ hai là quy định khi thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ tối thiểu là 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

- Thứ tư, trừ các trường hợp thành lập mới công ty cổ phần thì các trường hộp còn lại như công ty được thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hay trường hợp công ty được hình thành do quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác thì pháp luật quy định là không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

- Thứ tư là các thành viên sáng lập công ty cổ phần phải mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông mà công ty được quyền phát hành khi thành lập công ty. Ngoài ra thì các cổ đông cũng phải đảm bảo thanh toán đủ số cổ phần mình đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. Thời gian này được tính từ ngày mà công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thứ năm là đối với trường hợp trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp mà  có thành viên sáng lập công ty cổ phần không thanh toán đủ số cổ phần mình đã đăng ký mua thì cổ đông đó sẽ không còn là cổ đông của công ty và tất nhiên là sẽ không có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

- Thứ sáu là nếu cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần torng 90 ngày làm việc thì công ty cổ phần phải tiến hànhđăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong 07 ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

- Thứ bảy là cổ đông công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty về tài sản và các khoản nợ của công ty.

Trên đây là những quy định về thành viên sáng lập công ty cổ phần mà pháp luật ban hành để bạn có thể nắm rõ thông tin một cách cụ thể nhất.