• Bài PR
  • Quy trình kiểm định cần trục tháp theo pháp luật

Quy trình kiểm định cần trục tháp theo pháp luật

Cần trục tháp là loại cần có trục quay được lắp với phần đỉnh tháp để cố định hay di chuyển. Đây là một thiết bị giữ vai trò quan trọng trong xây dựng. Vì vậy, cần phải kiểm định cần trục tháp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các trường hợp cần kiểm định cần trục tháp

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Trước khi đưa vào sử dụng, thiết bị cần được đánh giá tình trạng kỹ thuật, xem xét độ an toàn theo quy chuẩn quốc gia.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Trong một thời gian hạn định, đánh giá tình trạng kỹ thuật, an toàn của thiết bị

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

+ Sau khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có ảnh hưởng tới độ an toàn của thiết bị kỹ thuật

+ Yêu cầu từ cơ sở sử dụng hay khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra

+ Khi tháo rời thiết bị và di chuyển tới địa điểm mới.

Quy trình kiểm định cần trục tháp

1. Chuẩn bị kiểm định

- Trước khi đi vào kiểm định cần trục tháp, cơ sở sử dụng và cơ quan thẩm định phải phối hợp với nhau, lên kế hoạch kiểm định đầy đủ, chuẩn bị điều kiện để tham gia kiểm định và người chứng kiến quá trình kiểm định.

kiểm định cần trục tháp

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thiết bị phù hợp khi kiểm định

- Trang bị thiết bị cá nhân an toàn cho người tham gia kiểm định, các biện pháp bảo vệ an toàn cho cơ sở và xung quanh trước khi đưa vào kiểm định

2. Tiến hành kiểm định

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

+ Kiểm tra các mối hàn, mối ghép đinh tán, …Kiểm tra chiều dày, chất lượng các mối hàn khi có sự nghi ngờ tình trạng kết cấu của kim loại, cần yêu cầu cơ sở kiểm định có biện pháp kiểm tra phù hợp.

+ Kiểm tra tình trạng các khung gông neo trên thân tháp, chỉ được liên kết với cấu trúc chịu lực của công trình

+ Kiểm tra kỹ thuật móc và các chi tiết ổ móc

+ Kiểm tra cáp và các bộ phận kỹ thuật của cáp

+ Kiểm tra độ mòn, hệ thống chống sét của pully, giá trị không lớn hơn 10W

+ Kiểm tra và đánh giá đường ray (nếu có)

+ Kiểm tra các thiết bị an toàn như sự hoạt động của cơ cấu có bị hạn chế quá tải không, di chuyển xe con, tốc độ gió,…

+ Kiểm tra các phanh của cần trục tháp

+ Đối trọng và ổn trọng

+ Bảng nội quy làm việc, mặt bằng để làm việc, khoảng cách và biện pháp an toàn,…

+ Kiểm tra vị trí lắp đặt

+ Kiểm tra nhãn hàng hóa

- Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải:

+ Thử không tải và cơ cấu hệ thống

+ Thử tải động, tải tĩnh

- Xử lý kết quả kiểm định

+ Lập biên bản kiểm định đầy đủ nội dung

+ Cơ sở sử dụng, cơ quan kiểm định và người chứng kiến cùng tham gia đánh giá kiểm định và xác lập biên bản, mỗi bên giữ một biên bản.

+ Ghi tóm tắt biên bản vào lý lịch của thiết bị

+ Dán tem kiểm định

+ Cấp giấy chứng nhận đã kiểm định

Việc kiểm định cần trục thắp phải được thực hiện đúng quy trình, cẩn thận, chính xác và đảm bảo an toàn. Cơ quan kiểm định phải đủ thẩm quyền và thiết bị mới đủ điều kiện để thẩm định, không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm định và phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Cơ sở sử dụng phải phối hợp đồng thời với cơ quạn kiểm định để đạt được kết quả tốt nhất.