PHONG THỦY
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Khi đất nước ngày càng phát triển nhu cầu đảm bảo sức khở ngày càng tăng nhất là đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp vì vậy quyền lợi từ bảo hiểm xã hội được chú trọng tùy vào từng vị trí công việc, môi trường làm việc mà người lao động có quyền lợi khác nhau.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này người lao động, người sử dụng lao động có thể tìm hiểu hoặc thông qua dịch vụ bảo hiểm xã hội để được giải đáp các vướng mắc hiện nay.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Chúng ta trước khi đi vào tìm hiểu quyền lợi từ bảo hiểm xã hội phải hiểu được bản chất của bảo hiểm xã hội là gì và hiện nay được thể hiện như thế nào . Thực tế  thì việc tham gia bảo hiểm xã  hội đó chính là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu. Như vậy trong khái niệm về bảo hiểm đã nêu khá đầy đủ về quyền lợi của người lao động.

Chúng ta  cần tìm hiểu chi tiết hơn về các quyền lợi đối với đối tượng người lao động làm việc ở công ty tham gia bảo hiểm xã hội. Đầu tiên  là các vấn đề liên quan đến người lao động là sự suy giảm lao động do làm các công việc nặng nhọc, độc hại. Trường hợp này, nếu người lao động  bị giảm khả năng theo quy định của nhà nước thì được hưởng trợ cấp hàng tháng và khám chữa bệnh. Đối với trường hợp bị mất khả năng lao động thì tùy vào tỷ lệ thương tật người lao động hàng tháng được hưởng trợ cấp.

Theo quy định của luật  bảo hiểm xã hội thì người lao động được hoàn trả 100 % tiền lương khi điều trị tại các cơ sở y tế khi bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó thì quyền lợi tiếp theo là người lao động được hưởng chế độ ốm đau, thai sản . Đây là đặc trưng về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm người lao động . Như vậy, người lao động có thể khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế với mức trợ cấp 80% chi phí khám bệnh. Trong trường hợp khi thai sản phịu nữ được nghỉ 6 tháng và được hưởng chế độ thai sản bằng 6 tháng tiền lương tiền công trước khi nghỉ chế độ thai sản.

Bên cạnh đó thì quy luật bảo hiểm xã hội cũng quy định ngoài các chế độ trên khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu hàng tháng hoặc nhận trợ cấp 1 lần theo quy định.Đồng thời, việc tham gia bảo hiểm xã hội khi mất người lao động được hưởng chế độ tử tuất nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Với người tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay vấn đề quyền lợi từ bảo hiểm xã hội được chú trọng góp phần hạn chế và đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.