• Doanh nghiệp
  • Thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào ?

Thành lập công ty tư vấn tài chính như thế nào ?

Khi muốn thành lập công ty tư vấn tài chính thì phải làm như thế nào ? Hồ sơ phải chuẩn bị ra làm sao ? Cả quá trình này có khó khăn, rườm rà hay không ? Sau khi thành lập còn phải làm thêm việc gì hay không ?

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đã trở nên quen thuộc với nhiều người đã và đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Sự hỗ trợ nhanh chóng,nhiệt tình và giá cả rất ưu đãi chính là điều khiến dịch vụ này ngày càng được nhiều người ưa chuộng hơn.

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Công ty tư vấn tài chính thuộc về lĩnh vực hoạt động của kế toán. Căn cứ vào Luật kế toán muốn thành lập công ty tư vấn tài chính phải đáp ứng những điều sau:

1. Điều kiện kinh doanh.
a) Chứng chỉ hành nghề.
Muốn thành lập công ty tư vấn tài chính thì công ty phải có ít nhất 2 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán. Một trong những người quản lí công ty tư vấn tài chính phải có chứng chỉ hành nghề kế toán.
b) Loại hình công ty.
Chủ doanh nghiệp có thể thành lập công ty tư vấn tài chính trong ba hình thức: công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

2.Thành lập doanh nghiệp.
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đăng kí kinh doanh tất cả các ngành nghề không nằm trong danh mục bị cấm theo qui định của pháp luật. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện như tư vấn tài chính thì khi muốn thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu cần thiết.
a) Hồ sơ đăng kí thành lập công ty tư vấn tài chính dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân  bao gồm:
-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
- Bản sao giấy CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp có giá trị tương đương.
b) Hồ sơ đăng kí thành lập công ty tư vấn tài chính dưới hình thức công ty hợp danh  bao gồm:
-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
-Bảng dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên của công ty.
-Bảng hợp lệ CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của từng thành viên trong công ty.
c) Hồ sơ đăng kí thành lập công ty tư vấn tài chính dưới hình thức công ty TNHH bao gồm:
-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
-Bảng dự thảo điều lệ công ty.
-Danh sách các thành viên của công ty.
-Các loại giấy tờ kèm theo:
+Nếu thành viên là các nhân thì kèm theo bản sao hợp lệ CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương trong việc xác thực cá nhân.
+Nếu thành viên là tổ chức:  bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc các tài liệu có giá trị tương đương. Nếu là người đại diện thì phải có văn bản ủy quyền, giấy CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương để chứng minh nhân thân của người đại diện.

3. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính.
-Doanh nghiệp tự soạn thảo đầy đủ hồ sơ.
-Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho phòng ĐKKD.
-Phòng ĐKKD sẽ kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
-Doanh nghiệp căn cứ vào thời gian hẹn ghi trên giấy biên nhận để đến phòng ĐKKD để nhận kết quả.