Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Khi thông tư 32 hóa đơn điện tử ban hành thì không ít doanh nghiệp phải lo lắng. Với những quy định mới trong việc chính thức áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với một số đối tượng doanh nghiệp cũng như lộ trình áp dụng mở rộng cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác.

Đối với vấn đề liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì có rất nhiều điều để doanh nghiệp phải quan tâm. Việc nắm rõ những quy định trong thông tư 32 hóa đơn điện tử là cách tốt nhất cho doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn này một cách hợp lệ nhất.

Thông tư 32 hóa đơn điện tử

 

Khi thông tư 32 hóa đơn điện tử ban hành những quy định về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn thì cũng là lúc các doanh nghiệp chuẩn bị tinh thần để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử được thuận lợi thì doanh nghiệp cần phải lưu ý các thông tin sau:

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn

Nếu doanh nghiệp chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì điều mà doanh nghiệp cần phải làm là tiến hành thông báo cho đối tác và khách hàng của mình biết được thông tin về cách lưu trữ và các định dạng kèm theo của hóa đơn để cho các bên liên quan được biết  giúp cho việc sử dụng hóa đơn trong giao dịch được tốt hơn. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng cần phải có sự thống nhất với các bên liên quan về các phương tiện và máy móc cần sử dụng đối với việc vận hành hệ thống hóa đơn điện tử. Như vậy thì việc sử dụng hóa đơn điện tử mới có thể đảm bảo đúng theo nguyên tắc được quy định.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn điện tử

Theo thông tư 32 hóa đơn điện tử thì khi áp dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ một số quy định sau để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn là hoàn toàn hợp pháp. Bao gồm:

- Thứ nhất là hóa đơn điện tử sẽ không có khái niệm liên như hóa đơn giấy mà nó là một dạng thông tin được tạo lập trên hệ thống để các bên liên quan cùng khai thác. Tuy nhiên thì khi để ký hiệu hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải chọn số “0” để thể hiện ký hiệu hóa đơn.

- Thứ hai là hóa đơn điện từ chỉ có thể chuyển sang hóa đơn giấy 1 lần duy nhất cho mỗi ký hiệu hóa đơn.

- Thứ ba là khi tải hóa đơn điện tử về máy tính, nếu muốn xem được thông tin hóa đơn thì phải có phần mềm xem hay đọc hóa đơn.

Như vậy thì thông tư 32 hóa đơn điện tử đã quy định những vấn đề quan trọng nhất nếu muốn sử dụng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp phải hết sức lưu ý khi sử dụng.