• Doanh nghiệp
  • Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015

Nếu bạn muốn làm tốt các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015 thì bạn phải biết lựa chọn được loại hình doanh nghiệp hợp lý, phù hợp với điều kiện của mình. Đặc biệt, nắm được ưu điểm riêng của từng loại hình doanh nghiệp sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất.

Bất cứ ai muốn thành lập doanh nghiệp thì cũng muốn công việc này sẽ được hoàn thành một cách thuận lợi nhất. Với lý do đó nên nhiều người thay vì tự mình thực hiện thì đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015

Khi quyết định làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015 thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là điều cần thiết mà bạn phải quan tâm. Nó quyết định đến lợi thế và cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau này. Để có sự lựa chọn tốt nhất, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu ưu điểm của một số loại hình doanh nghiệp sau nhé.

1. Công ty TNHH

Loại hình doanh nghiệp này sẽ do 1 hay nhiều cá nhân, tổ chức cùng thành lập. Mỗi thành viên sẽ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty đối với các nghĩa vụ về tài chính hay các khoản nợ.

- Công ty TNHH có tư cách pháp nhân và trong suốt quá trình hoạt động kin doanh thì vốn điều lệ công ty không được điều chỉnh giảm thấp hơn so với ban đầu thành lập.

2. Công ty cổ phần

- Các cổ đông trong công ty cổ phần sẽ có trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ kinh doanh trong phạm vi vốn góp vào công ty.

- Các cổ đông được tự do nhượng cổ phần của mình cho bất cứ ai, chứ không nhất thiết phải là thành viên công ty.

- Loại hình doanh nghiệp này có tư cách pháp nhân

- Công ty cổ phần dễ huy động vốn hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác vì có thể phát hành chứng khoán.

3. Công ty tư nhân

- Vì công ty tư nhân do 1 cá nhân làm chủ sở hữu nên mọi hoạt động kinh doanh đều toàn quyền quyết định của chủ sở hữu công ty.

- Các khoản lợi nhuận sau thuế đều do người chủ sở hữu tự mình quyết định sử dụng vào mục đích cá nhân hay kinh doanh.

- Có uy tín vô hạn vì chế độ áp dụng cho loại hình doanh nghiệp này là chế độ trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ vốn của công ty và tài sản không phải là vốn của công ty thuộc quyền sở hữu của người chủ công ty.

4. Công ty hợp danh

- Ưu điểm đầu tiên khi nhiều người lựa chọn loại hình này để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015 chính là các thành viên hợp danh đều là người quen biết và có uy tín nên dễ kết hợp với nhau khi kinh doanh.

- Loại hình doanh nghiệp này có trách nhiệm hữu hạn và các thành viên hợp danh có trách nhiệm liên đới với nhau.

- Công ty hợp danh sẽ dễ huy động nguồn vốn kinh doanh ngay cả khi không được phép phát hành chứng khoán vì uy tín của các thành viên trong công ty sẽ giúp việc huy động vốn được thuận tiện hơn.

Với một số thông tin về ưu điểm của từng loại hình doanh nghiệp trên đây thì chúng tôi tin là bạn có thể biết được và lựa chọn được mình nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào để có thể hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 2015 được sớm nhất.