PHONG THỦY
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập

Nếu bạn không thực hiện thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập thì cho dù bạn có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp của bạn cũng không thể hoạt động một cách hợp pháp được.

Doanh nghiệp thường tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để tư vấn thông tin liên quan đến việc thành lập công ty. Ngoài ra, dịch vụ này còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh rất chất lượng.

 

Thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập

Bạn cần biết rằng, khi bạn thành lập doanh nghiệp thì ngoài các thủ tục đăng ký kinh doanh ban đầu thì bạn còn phải hoàn tất các thủ tục sau thành lập thì mới đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp của bạn là hợp pháp. Trong các thủ tục bạn cần thực hiện sau thành lập thì thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập sẽ là thủ tục quan trọng nhất mà bạn không thể bỏ qua.

Thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập gồm những gì?

Doanh nghiệp sau khi thành lập cần thực hiện thủ tục về thuế. Bởi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể tách rời khỏi cơ quan thuế. Vì thế, theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần phải thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế sau:

- Thủ tục đăng ký phương pháp khai nộp thuế khấu trừ. Theo quy định, nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập này thì sẽ phải tiến hành nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải tiến hành thủ tục kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoạt động kinh doanh được thuận lợi về sau.

Những lưu ý khi làm việc tại cơ quan thuế

Bên cạnh các thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập nói trên thì doanh nghiệp cần biết rằng nếu muốn thành lập và đi vào kinh doanh được thuận lợi thì doanh nghiệp phải tiến hành các công việc tại cơ quan thuế , đặc biệt là thủ tục đăng ký đặt in hóa đơn. Mỗi doanh nghiệp sẽ thuộc diện đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể thực hiện cho đúng theo quy định.

Thực trạng làm thủ tục khai nộp thuế hiện nay của doanh nghiệp

Một vấn đề mà cơ quan thuế còn đang rất đau đầu để tìm phương án giải quyết chính là  làm thế nào để ngăn chặn các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp hiện nay. Doanh nghiệp có thể thực hiện tốt các thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh thì việc doanh nghiệp trốn thuế vẫn thường xảy ra. Doanh nghiệp có rất nhiều chiêu trò để có thể trốn thuế. Đặc biệt là chiêu thức “giả chết”. Nhiều doanh nghiệp muốn trốn thuế nên thông bán giải thể vì kinh doanh thua lỗ. Nhưng sau một thời gian lại tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới để hoạt động kinh doanh. Cơ quan chức năng hiện nay vẫn chưa có được phương án hiệu quả để có thể xử lý triệt để hiện tượng này.

Việc thực hiện các thủ tục đăng ký thuế doanh nghiệp mới thành lập hay đóng nộp thuế trong quá trình kinh doanh là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.