• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hiện nay, việc nhiều công ty cổ phần tiến hành thành lập chi nhánh để mở rộng thị trường là điều khá phổ biến. Và để có thể thực hiện việc lập chi nhánh thành công thì các doanh nghiệp phải nắm rõ thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần như nào để thực hiện cho đúng.

Không riêng gì các doanh nghiệp mà nhiều người khi có ý định kinh doanh cũng lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ thông tin một cách cụ thể nhất nhằm giúp việc kinh doanh của mình được hợp pháp.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 

Trước khi tìm hiểu về thành lập chi nhánh công ty cổ phần thì bạn cần phải biết được hồ sơ mà mình cần chuẩn bị là gì?

- Đầu tiên là mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

- Tiếp theo là nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh ngoài khu vực tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp đặt trụ sở chình thì kèm theo  bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Còn nếu thành lập chi nhánh trong khu vực tỉnh/thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì không cần giấy tờ này.

- Ngoài ra hồ sơ phải có bản sao điều lệ của công ty cổ phần

- Bản quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

- Bản quyết định bổ nhiệm vị trí đứng đầu chi nhánh

- Bản sao các giấy tờ cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký tại cơ quan chức năng . Nếu như hồ sơ mà doanh nghiệp nộp lên đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 02 tờ biên nhận, 01 tờ trao cho người đại diện đi làm thủ tục của doanh nghiệp và 01 tờ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ giữ. Trong thời gian hẹn, nếu như cơ quan chức năng không có bất kỳ thông báo  gì gửi đến doanh nghiệp thì đến ngày hẹn, doanh nghiệp có thể đến cơ quan chức năng để nhận giấy chứng nhận  thành lập chi  nhánh theo  quy định của pháp luật. Nếu trường hợp cơ quan chức năng từ chối cấp giấy phép thành lập chi  nhánh công ty nhưng cũng không có thông báo gì đến doanh nghiệp được biết thì theo quy định của luật pháp, doanh nghiệp có quyền khiếu nại cơ quan chức năng lên Tòa án để được giải quyết vấn đề trên.

Nhìn chung, khi tiến hành thành lập chi nhánh công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần đảm bảo  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đồng thời phải tiến hành việc đăng ký thành lập chi nhánh theo đúng trình tự mà pháp luật ban hành. Như vậy thì việc mở chi nhánh công ty mới thuận lợi được.