Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án đang được Nhà nước siết chặt hơn do lợi nhuận kinh doanh màu mỡ đã khiến cho nhiều doanh nghiệp dự án liên tục ra đời dẫn đến tình trạng lũng đoạn, lợi dụng dự án để nhận đất công.

Để có thể hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất thì các doanh nghiệp đã nhờ đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời mà không ít người lựa chọn trong thời điểm hiện nay.

Khi tiến hành làm thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án, doanh nghiệp cần biết được việc thành lập doanh nghiệp dự án chỉ thực sự cần thiết khi dự án doanh nghiệp nhận là những dự án hay gói thầu lớn, có phạm vi ảnh hưởng mang tính chiến lược đối với doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án

Doanh nghiệp cần hoàn tất giấy tờ, thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án trước khi nộp lên  cơ quan chức năng bao gồm:
- Bản hợp đồng dự án được ký giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư.
- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư có chữ ký của đại diện doanh nghiệp.
- Bản báo cáo những nghiên cứu, phương hướng triển khai dự án một cách khả thi nhất.
- Bản điều lệ doanh nghiệp có  chữ ký của các thành viên trong công ty.

Doanh nghiệp sau khi chuẩn bị xong hồ sơ sẽ lựa chọn cơ quan chức năng tương ứng để đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nếu dự án được thực hiện mang tầm quan trọng quốc gia hay dự án thực hiện giữa các tỉnh thì cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đầu tư là Bộ Kế hoạch. Riêng đối với các dự án có tầm nhỏ, các dự án nhóm C thì do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành Phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Thông thường, khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án sẽ diễn ra trong khoảng 25 ngày làm việc khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp gửi tới.

Khi doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin trên giấy chứng nhận đã chính xác hay chưa, bao gồm thông tin : tên , địa chỉ của nhà đầu tư; tên dự án đầu tư là gì;địa điểm thực hiện dự án; thông tin về vốn đầu tư dự án; thời gian thực hiện dự án dự kiến; các điều kiện giải ngân vốn, tiến độ dự án..; nếu dự án có các ưu đãi thì giấy chứng nhận cũng cần nêu rõ.

Có thể thấy, thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án không quá khó để thực hiện. Chính vì vậy, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thành lập doanh nghiệp dự án để có những nguồn lợi nhuận hấp dẫn , đặc biệt là các dự án của Nhà nước bởi khả năng thu hồi vốn nhanh cũng như có cơ hội được sở hữu đất công với giá cả rất “mềm”.