Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân

Một trong những đặc điểm có thể sử dụng để có thể phân biệt doanh nghiệp tư nhân với các loại hình doanh nghiệp khác chính là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân. Với quy định trách nhiệm vô hạn mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thực hiện đã tạo nên không ít thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của loại hình doanh nghiệp này.

Với sự thay đổi, bổ sung liên tục của các quy định về luật đăng ký kinh doanh như hiện nay thì giải pháp tốt nhất để các doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục một cách hiệu quả nhất chính là liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự trợ giúp tốt nhất cho mình.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi nói đến đặc điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp tư nhân thì bất cứ ai cũng sẽ phải nhớ đến trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật. Nếu như các loại hình doanh nghiệp khác hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn thì doanh nghiệp tư nhân lại hoạt động theo chế độ trách nhiệm vô hạn. Sự khác biệt này là xuất phát từ nhiều vấn đề khi thành lập doanh nghiệp.

Vì sao có chế độ trách nhiệm vô hạn

- Trước hết là do khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp sẽ tự trích tài sản cá nhân ra để thành lập. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự mình đăng ký số vốn kinh doanh ban đầu với cơ quan chức năng và số vốn này sẽ được ghi đầy đủ trong các sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- Khi sử dụng tài sản cá nhân để thành lập doanh nghiệp thì tài sản đó đồng thời cũng là tài sản của doanh nghiệp. Vì thế mà nó hoàn toàn không có sự tách biệt về tài sản giữa chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp. Đây là lý do khiến cho chủ doanh nghiệp tư nhân phải điều hành hoạt động doanh nghiệp với chế độ trách nhiệm vô hạn.

Ưu thế của chế độ trách nhiệm vô hạn là gì?

- Trước hết thì điểm thuận lợi cần nói đến chính là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải chia sẻ quyền quản lý doanh nghiệp với bất cứ ai. Chế độ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân cho phép chủ doanh nghiệp có quyền tự mình quyết định đối với các phương thức kinh doanh hay các quyết định quan trọng khác của doanh nghiệp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có thể tự mình quyết định đối với việc tăng hay giảm vốn trong quá trình kinh doanh. Điều này nhằm giảm bớt áp lực trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi giảm vốn hoặc là giúp cho việc kinh doanh được mở rộng hơn khi tăng vốn.

- Hơn thế nữa, chế độ trách nhiệm vô hạn mà chủ doanh nghiệp tư nhân đang thực hiện cho phép chủ doanh nghiệp được toàn quyền sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Các khoản lợi nhuận này có thể được chủ doanh nghiệp tư nhân sử dụng để tiếp tục đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp hay là sử dụng cho mục đích cá nhân đều được. Quyền lợi này sẽ giúp chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự quyết cao hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Với chế độ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân mặc dù có nhiều điểm thuận lợi nhưng nếu như người chủ doanh nghiệp không nắm rõ cách kinh doanh hiệu quả thì chính chế độ trách nhiệm vô hạn này sẽ là gánh nặng rất lớn nếu việc kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ.