• Bài PR
  • Trách nhiệm kiểm định máy móc trong công nghiệp

Trách nhiệm kiểm định máy móc trong công nghiệp

Kiểm định là hoạt động quan trọng trong nhiều ngành nghề tổ chức, vậy kiểm định thuộc về trách nhiệm của ai, ai phải tiến hành điều đó và làm điều đó như thế nào? Đây chắc chắn là vấn đề mà rất nhiều người còn đang thắc mắc.

 

Các tổ chức kiểm định máy móc trong công nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá về năng suất làm việc, độ an toàn và chất lượng của thiết bị. Vì vậy để có những đánh giá đúng nhất thì tổ chức kiểm định cần có trách nhiệm khi thực hiện công việc của mình.

Đầu tiên, việc kiểm định phải thực hiện đúng quy trình được đặt ra. Các quy trình phải được thực hiện đầy đủ nhằm đánh giá được hết chất lượng của thiết bị. Nhất là khi kiểm định an toàn, việc kiểm định không được bỏ qua dù là một bước nhỏ nhất. Vì nếu kiểm định không được đầy đủ có thể dẫn đến những tai nạn trong quá trình vận hành thiết bị có thể xảy ra. Làm ảnh hưởng tới tính mạng của người điều khiển thiết bị.

Trong quá trình kiểm định phát hiện ra thiết bị không đạt yêu cầu thì việc kiểm định sẽ dừng lại và được báo lại cho người có thiết bị đó để có biện pháp sửa chữa hay khắc phục.

Sau khi kiểm định thì các tổ chức phải có xác nhận rằng thiết bị đã được kiểm định. Thường là bằng tem dán ở tại thiết bị đó. Sau đó, tổ chức kiểm định phải gửi cho người có thiết bị kiểm định giấy xác nhận thiết bị đã được kiểm định. Trong trường hợp thiết bị không vượt qua được quá trình kiểm định sẽ không được dán tem và không được cấp giấy xác nhận kiểm định.

Thực hiện thu phí dịch vụ kiểm định theo mức phí hiện hành. Ngoài ra phải sử dụng kiểm định viên có bằng cấp, tay nghề cao và được cấp phép kiểm định. Tránh trường hợp kiểm định sai do lỗi của người kiểm định viên gây ra.

Khi được các cơ quan nhà nước như Sở Lao Động kiểm tra về việc thực hiện kiểm định thì tổ chức cần gửi kết quả kiểm định để xác nhận việc kiểm định là đúng theo quy định đề ra.

Ngoài ra, tổ chức kiểm định phải đảm bảo an toàn cho thiết bị trong quá trình kiểm định do khi kiểm định thì phải vận hành thiết bị đó. Nên cần vận hành đúng quy tắc để tránh thiệt hại cho người có thiết bị kiểm định và tránh làm mất uy tín của tổ chức.