• Bài PR
  • Việc thực hiện kiểm định máy nén khí rất được coi trọng

Việc thực hiện kiểm định máy nén khí rất được coi trọng

Ngày nay, khi những tại nạn lao động xảy ra do những máy móc, thiết bị được sử dụng trong công nghiệp gây ra rất nhiều, thì việc kiểm định chất lượng máy móc công nghiệp, trong đó có việc kiểm định máy nén khí cũng rất được coi trọng.

Thực hiện kiểm định máy nén khí là mối quan tâm hàng đầu của đơn vị sản xuất

Đối với những đơn vị, cơ sở sản xuất có sử dụng các thiết bị công nghiệp, nhất là máy nén khí, thì vấn đề thực hiện kiểm định máy nén khí rất được coi trọng. Máy nén khí là một thiết bị hỗ trợ được sử dụng trong nghiệp. Đây là một thiết bị có chất môi ăn mòn kim loại, loại hoạt động với môi trường có áp suất cao, rất dễ gây ra những nguy hiểm như chay nổ trong lúc vận hành. Chính vì sự nguy hiểm tiềm ẩn đó mà những đơn vị, cơ sở sản xuất mới phải quan tâm đến vấn đề kiểm định máy nén khí. Hơn nữa, đây cũng là mội việc được pháp luật quy định, buộc phải thực hiện ở các đơn vị sản xuất.

kiểm định máy nén khí

Trong một hệ thống sản xuất của một nhà máy hay công xưởng, sẽ có rất nhiều máy móc hoạt động liên kết với nhau, những dây chuyền như vậy trong sản xuất luôn có một vai trò rất quan trọng, và máy nén khí cũng là một thiết bị hỗ trợ cho dây chuyền sản suất đó trong nhà máy hay công xưởng. Chính vì vậy, khi máy nén khí xảy ra vấn đề, những máy móc khác cũng có thể bị liên lụy và ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cả hệ thống, dây chuyền trong sản xuất đó. Như vậy, doanh nghiệp không chỉ bị chậm trễ, đình trệ trong sản xuất, mà còn tốn chí phí sửa chữa cho những máy móc khác bị “liên lụy” bởi máy nén khí. Đó là một trong những lý do quan trọng khiến các đơn vị sản xuất phải có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề kiểm định máy nén khí.

Thực hiện kiểm định máy nén khí cũng là mối quan tâm của người lao động

Việc thực hiện kiểm định máy nén khí nghiêm túc hay không không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hay quy trình sản xuất, mà còn có một mối liên quan trực tiếp đến người lao động. Thực tế, vấn đề an toàn lao động luôn là một mói quan tâm lớn đối với những người trực tiếp tham gia lao động, và cả những người sử dụng lao động là họ nữa. Vì vậy, để đảm bảo những người lao động của mình luôn được an toàn trong quá trình lao động, người quản lý cần phải chú trọng việc kiểm định máy nén khí để có thể nâng mức độ an toàn của họ đến mức cao nhất. Đối với những người lao động, an toàn trong lao động là điều mà họ mong muốn nhất. Khi học cảm thấy sự an toàn của họ đang được bảo đảm, thì tinh thần làm việc cũng như năng suất làm việc chắc chắn sẽ cao hơn lúc bình thường. Ngược lại, nếu người lao động chỉ làm việc với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, thì một điều chắc chắn rằng hiệu quả công việc sẽ giảm và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chung.