Phong thủy phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh là phòng mang lại nhiều dự án cho công ty. Đây là một phòng rất năng động, bởi có năng động mới mang được nhiều dự án về cho công ty. vì vậy vị trí cho phòng kinh doanh cũng phải được coi trọng.

Phòng kinh doanh

1. Phòng kinh doanh là nơi diễn ra sự năng động, nơi mang lại tiền và ngân lượng cho công ty, doanh nghiệp. Mà theo kinh dịch thì phía tây so với tâm nhà là “quẻ đoài” là chỉ về sự năng động, về tiền, về ngân lượng, do đó phòng kinh doanh nên đặt tại phía tây là hợp lý nhất.

2. Vị trí ngồi của trưởng phòng nên đặt tại góc tụ khí, chọn hướng ngồi phù hợp và áp dụng theo phép chọn cũng như những điều cần tránh trong phép đặt chỗ ngồi của lãnh đạo cao nhất.

3. Nhân viên trong phòng: Nên tránh ngồi tựa vào nhà vệ sinh, không ngồi đối diện với cửa chính, không ngồi dưới dầm trần nhà, nên chọn hướng tốt nếu điều kiện phòng làm việc rộng.