Tìm theo từ khóa: "đơn vị huấn luyện an toàn"

Bài PR

Đơn vị ngoài nhà nước cũng có thể huấn luyện an toàn

Trước đây chỉ các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ mới được làm công tác huấn luyện an toàn. Nay các đơn vị ngoài nhà nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép vẫn có thể làm...
Ngày: 14-10-2016 16:03:33 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>