PHONG THỦY
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Bài PR
  • Thầy Huyền Tích với những chia sẻ đáng quý về Văn hóa tín ngưỡng Thờ Mẫu

Thầy Huyền Tích với những chia sẻ đáng quý về Văn hóa tín ngưỡng Thờ Mẫu

Trong tâm linh bất kể Đạo nào cũng sẽ có tín có mê, có người tín tâm mộ Đạo nhưng cũng có người theo Đạo bị mê muội hay còn gọi là "mê tín dị đoan". Mê muội là người theo Đạo không hiểu biết tin và làm theo cái sai của người hành Đạo. Người hành Đạo làm sai biến tướng gọi là dị, không chính trực ngay ngắn gọi là dị đoan. Để không xảy ra hiện tượng "mê tín dị đoan" chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa tâm linh lành mạnh, loại bỏ những vấn đề tiêu cực trong tín ngưỡng

Việt Nam có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, tín ngưỡng cũng đa dạng và phong phú. Trong đó, thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian thuần Việt có từ lâu đời nhất và có chuyển biến thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Hiện nay, tín ngưỡng này vẫn đang được thực hành phổ biến và đa dạng ở khắp các vùng miền trên cả nước cũng như trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đời sống tinh thần của người Việt

Để gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Tín ngưỡng thờ Mẫu, có sự góp sức không nhỏ của thầy Huyền Tích

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được ví là bảo tàng lưu giữ văn hóa, lịch sử

Tín ngưỡng thờ Mẫu là tục thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt được hình thành, do đời vua Lê Thái Tổ Trung Hưng thành lập và xây dựng lên hệ thống tâm linh thuần Việt với các vị Thánh Nhân anh hùng dân tộc (Nhân Thần và các vị được Thần hóa tôn thờ) cũng đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trải dài theo lịch sử dựng nước và giữ nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ta.

Đời sống tinh thần của người Việt

Thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời nhất của người Việt

Trải qua thăng trầm lịch sử, văn hóa dân tộc cũng bị tàn phá bởi giặc ngoại xâm. Các di tích, đền, phủ bị xâm lấn, hư hại, nhiều tư liệu bị mất do ngoại bang đốt phá, chúng muốn đồng hóa dân tộc ta bằng nhiều hình thức áp đặt gieo rắc văn hóa tâm linh ngoại. Các công trình văn hóa chúng ta có gì giá trị, họ mang về rồi nhận của nước họ, rồi họ phát triển trên nền có sẵn có thể tốt hơn, tình trạng này đến ngày nay vẫn còn tồn tại xảy ra.

Khi chúng ta theo văn hóa tâm linh của họ, tự nhiên chúng ta lại tìm hiểu cội nguồn văn hóa đất nước họ rồi tự nhiên sùng bái thần tượng lịch sử đất nước họ, rồi quên đi lịch sử văn hóa cội nguồn đất nước cha ông chúng ta bao đời xây dựng. Sự tồn tại văn hóa ngoại trong đất nước chúng ta, bằng nhiều con đường có cả tự nguyện và có cả xâm lấn âm mưu.

Tuy nhiên, chúng ta có nền văn hóa tâm linh riêng cho dân tộc mình nên không một ngoại bang nào có thể đồng hóa được con cháu chúng ta. Có câu "mất văn hóa là mất nước", chúng ta giữ được văn hóa là giữ được nước. Ông cha ta từ xa xưa đã hiểu rõ điều này mà xây dựng lên một tín ngưỡng dân tộc thuần Việt, đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Các văn hóa khác có thể bị mai một hoặc mất đi, nhưng khi văn hóa tâm linh đã in sâu vào tâm thức của dân tộc thì văn hóa đó sẽ đồng hành trường tồn mãi cùng người dân Việt.

Nét đẹp văn hóa tâm linh không mê tín dị đoan trong tục thờ Mẫu

Đời sống tinh thần của người Việt

Trong tâm linh bất kể Đạo nào cũng sẽ có tín có mê, có người tín tâm mộ Đạo nhưng cũng có người theo Đạo bị mê muội hay còn gọi là "mê tín dị  đoan". Mê muội là người theo Đạo không hiểu biết tin và làm theo cái sai của người hành Đạo. Người hành Đạo làm sai biến tướng gọi là dị, không chính trực ngay ngắn  gọi là dị đoan. Để không xảy ra hiện tượng "mê tín  dị đoan" chúng ta phải xây  dựng một nền văn hóa tâm linh lành mạnh, loại bỏ những vấn đề tiêu cực trong  tín ngưỡng và đưa Đạo Mẫu thành một văn hóa chuẩn mực, không bị hiểu nhầm và bị quy chụp mê tín....

Đời sống tinh thần của người Việt

Thầy Huyền Tích chia sẻ: Đkhông xảy ra hiện tượng "mê tín dị đoan" chúng  ta phải xây dựng một văn hóa tâm linh lành mạnh

Tín ngưỡng thờ Mẫu được xây dựng và bảo tồn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta bởi các câu chuyện lịch sử cũng như truyền thuyết về các vị anh hùng dân tộc. Tinh thần yêu nước, thương dân ấy được sử sách ghi lại bởi những thần tích, để rồi nhân dân dựa vào đó mà sáng tạo nên các lễ hội.

Niềm tin bất diệt vào sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, niềm tôn kính vô bờ với các vị anh hùng dân tộc “Sinh vi Tướng tử vi Thần”(sống làm Tướng  chết làm Thần) đã khiến tín ngưỡng thờ Mẫu tồn tại lâu dài trong đời sống tinh thần của người dân đất Việt. Thông qua nhiều hình thức của tín ngưỡng thờ Mẫu hướng con người đến với những ước vọng về một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn đồng thời mang lại cho họ sức mạnh niềm tin với cái thiện.

Đời sống tinh thần của người Việt

Thầy Huyền Tích luôn gìn giữ sự trong sáng cho tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Tục thờ Mẫu là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, có nhiều nét đẹp nhân văn đó là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, và sự anh linh hiển hóa của Mẫu xuất hiện  nhiều giai thoại, Mẫu có khi là người Mẹ, có khi là người con hiếu Thảo, có thể là người con có hiếu trong lịch sử được ghi chép lại, và cũng là người vợ thủy chung nghĩa tình, người có tài có trí tuệ bậc nhất, cũng là bậc cầm kỳ thi họa và Mẫu cũng là trong tứ bất tử: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Ðồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh được nhân dân ta tôn vinh và thờ phụng. Bốn vị Thánh sống mãi trong tâm tưởng người Việt.

Có thể nói, thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian lâu đời của người Việt. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự, tự hào của dân tộc ta, làm nức lòng những người say sưa với văn hóa truyền thống này. Chính vì vậy, chúng ta cần có cái nhìn đúng, đủ, chân thực về tín ngưỡng thờ Mẫu, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa trường tồn này của người Việt.

Xin chia sẻ một chút thông tin về Thầy Huyền Tích:

Thầy Huyền Tích tên thật là: Phạm Trung Hiệu cũng là một Pháp Sư thủ nhang ngôi Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn và Cô Bé Thượng

Địa chỉ tại: Thôn Thanh Hà Xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

 

https://www.facebook.com/tich.huyen.96