Tìm theo từ khóa: "Thành lập doanh nghiệp công nghệ "

Doanh nghiệp

Các ưu đãi thành lập doanh nghiệp công nghệ và khoa học

Khi thành lập doanh nghiệp công nghệ và khoa học sẽ được hưởng những ưu đãi do luật Việt Nam quy định trong nghị định số 80/2007/NĐ-CP do chính phủ ban hành về các doanh nghiệp khoa học công nghệ
Ngày: 20-06-2017 08:36:26 đăng bởi philip
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>