Tìm theo từ khóa: "huấn luyện an toàn"

Bài PR

Quản lý có cần phải được huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn không chỉ là cần thiết và bắt buộc đối với người lao động. Mà những người thuốc cấp quản lý cũng phải chủ động, tự giác tham gia những khóa học huấn luyện an toàn...
Ngày: 15-01-2018 09:26:22 đăng bởi bientap9
Bài PR

Những phương pháp khắc phục tai nạn lao động

Để khắc phục tai nạn lao động, đầu tiên chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động. Khi đó, những người thực hiện công tác huấn luyện an toàn sẽ đưa ra những...
Ngày: 13-01-2018 10:25:45 đăng bởi bientap9
Bài PR

Mất an toàn trong lao động là do đâu

Sự bất cẩn trong lúc làm việc, sự vô ý khi thiếu kiến thức về máy móc, những trục trặc sự cố của thiết bị,… tất cả đều có thể là nguyên nhân gây ra sự mất an toan trong lao động. Tai...
Ngày: 12-01-2018 09:25:53 đăng bởi bientap9
Bài PR

Huấn luyện an toàn trong xây dựng đang báo động

Càng là ngành nghề có nhiều mối nguy hiểm ẩn giấu thì công tác huấn luyện an toàn phải càng chặt chẽ và chất lượng hơn nữa. Ngành xây dựng là một ngành cần sự huấn luyện chất lượng đó,...
Ngày: 11-01-2018 09:21:47 đăng bởi bientap9
Bài PR

Tại sao lại phải những buổi huấn luyện an toàn là cần thiết?

Trong quá trình lao động, những rủi ro có thể xảy ra mà chúng chúng ta không thể lường trước được. Để giảm thiểu khả năng những rủi ro có thể xảy ra, những công ty sẽ phải tổ chức những...
Ngày: 10-01-2018 09:27:46 đăng bởi bientap9
Bài PR

Chi phí để thực hiện công tác huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn là một khóa học, cho nên những đối tượng tham gia huấn luyện an toàn cũng cần phải nộp phí, để trả cho công tác huấn luyện của các huấn luyện viên. Đó như một khoảng...
Ngày: 09-01-2018 09:50:51 đăng bởi bientap9
Bài PR

Ta biết gì về huấn luyện an toàn?

Nếu bạn là một người lao động có thâm niên ở những công ty, xí nghiệp lớn, có lẽ bạn sẽ không xa lạ đối huấn luyện an toàn lao động. Những đối với những người lao động mới, cụm từ...
Ngày: 08-01-2018 14:10:06 đăng bởi bientap9
Bài PR

Yêu cầu các doanh nghiệp huấn luyện an toàn cho công nhân

Hiện nay tình trạng các công nhân trong các khu công nghiệp không được giảng dạy cũng như là hướng dẫn cụ thể kế hoạch làm việc ngày càng nhiều, tình trạng này đã làm tăng số người bị tai...
Ngày: 10-01-2017 15:00:05 đăng bởi bientap1
Bài PR

Công tác huấn luyện an toàn lao động trong công việc

Trong các cơ sở doanh nghiệp, người tham gia lao động luôn được tham gia các buổi huấn luyện an toàn lao động trong nơi sản xuất, huấn luyện về vệ sinh lao động, cách bảo vệ chính bản thân
Ngày: 27-12-2016 10:59:17 đăng bởi bientap1
Bài PR

Tất cả công nhân thi công tại lò cao đều được huấn luyện an toàn

Thi công xây dựng lò cao rất phức tạp, đòi hỏi công nhân phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm nhiều. Vấn đề an toàn khi thi công xây dựng lò cao cũng phải được quan tâm....
Ngày: 21-11-2016 15:52:55 đăng bởi bientap1
Bài PR

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Cũng như những chương trình huấn luyện an toàn khác, nội dung của khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng được chia ra cho bốn nhóm đối tượng khác nhau. Điều này có nghĩa là mỗi nhóm...
Ngày: 12-11-2016 10:58:03 đăng bởi bientap1
Bài PR

Huấn luyện an toàn lao động trong ngành y tế

An toàn lao động là vấn đề đang được nhà nước quan tâm và chú ý nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là các cán bộ nhân viên nghành y, công việc của họ chứa các yếu tố gây độc hại...
Ngày: 01-11-2016 16:13:41 đăng bởi bientap1
Bài PR

Đơn vị ngoài nhà nước cũng có thể huấn luyện an toàn

Trước đây chỉ các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ mới được làm công tác huấn luyện an toàn. Nay các đơn vị ngoài nhà nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép vẫn có thể làm...
Ngày: 14-10-2016 16:03:33 đăng bởi bientap1
Bài PR

Huấn luyện an toàn mang lại hiệu quả gì?

Làm cách nào để huấn luyện an toàn mang lại hiệu quả cao nhất?Đây là một thắc mắc của rất nhiều các công ty, doanh nghiệp cũng như bất cứ người lao động nào.
Ngày: 29-08-2016 15:33:30 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>