Tìm theo từ khóa: "huấn luyện an toàn lao động"

Bài PR

Công tác huấn luyện an toàn lao động trong công việc

Trong các cơ sở doanh nghiệp, người tham gia lao động luôn được tham gia các buổi huấn luyện an toàn lao động trong nơi sản xuất, huấn luyện về vệ sinh lao động, cách bảo vệ chính bản thân
Ngày: 27-12-2016 10:59:17 đăng bởi bientap1
Bài PR

Huấn luyện an toàn lao động trong ngành y tế

An toàn lao động là vấn đề đang được nhà nước quan tâm và chú ý nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là các cán bộ nhân viên nghành y, công việc của họ chứa các yếu tố gây độc hại...
Ngày: 01-11-2016 16:13:41 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>