Tìm theo từ khóa: "kiểm định cần trục"

Bài PR

Quy trình kiểm định cần trục tháp theo pháp luật

Cần trục tháp là loại cần có trục quay được lắp với phần đỉnh tháp để cố định hay di chuyển. Đây là một thiết bị giữ vai trò quan trọng trong xây dựng. Vì vậy, cần phải kiểm định...
Ngày: 22-11-2017 15:19:08 đăng bởi bientap1
Bài PR

Quy trình kiểm định cần trục của các công ty kiểm định

Loại thiết bị đặc thù như cần trực sẽ được đề cao công việc kiểm định rất nhiều, nó giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất có thể. Có quy trình thực hiện kiểm định phù hợp...
Ngày: 14-03-2017 11:09:56 đăng bởi bientap9
Bài PR

Kiểm định cần trục cần cả sự giám sát của người lao động

Kiểm định cần trục là một vấn đề quan trọng vì vậy cần được kiểm định một cách nghiêm ngặt và giám sát của người lao động với việc kiểm định này là rất quan trọng.
Ngày: 19-01-2017 16:04:37 đăng bởi bientap1
Bài PR

Nghề kiểm định cần trục không dành cho người sợ độ cao

Nghề kiểm định an toàn của các thiết bị công nghiệp không đòi hỏi nhiều người làm việc, tuy nhiên thì trong đó việc kiểm định cho các thiết bị cần trục lại không dành cho những người sợ...
Ngày: 17-10-2016 14:15:01 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>