Tìm theo từ khóa: "nghề kiểm định cần trục"

Bài PR

Nghề kiểm định cần trục không dành cho người sợ độ cao

Nghề kiểm định an toàn của các thiết bị công nghiệp không đòi hỏi nhiều người làm việc, tuy nhiên thì trong đó việc kiểm định cho các thiết bị cần trục lại không dành cho những người sợ...
Ngày: 17-10-2016 14:15:01 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia | màng pe
>