• Bài PR
  • Bạn biết gì về ngành vận tải hàng hóa trong nước

Bạn biết gì về ngành vận tải hàng hóa trong nước

Những kiện hàng được vận tải từ nơi này đến nơi khác vẫn đang diễn ra trên cả nước, góp phần gì trì sự ổn định của nền kinh tế, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bạn biết gì về ngành vận tải hàng hóa trong nước

Hiện tại, không chỉ có sự góp mặt của công ty vận tải đường biển nội địa đang hoạt động ngoài kia, mà còn nhiều đơn vị với các gói dịch vụ vận tải khác. Xét ở một khía cạnh nào đó thì ngành vận tải hàng hóa ở nước ta những năm nay đã liên tục phát triển và có nhiều sự đổi mới, thông qua đó phục vụ nhu cầu giao nhận của doanh nghiệp chủ hàng được tốt hơn.

Trong cuộc sống hiện nay, ngành vận tải hàng hóa Bắc Nam không còn là điều quá xa lạ, nói xa hơn thì ngành vận tải không thể thiếu được trong môi trường phát triển kinh tế như hiện nay.

Tìm hiểu thêm về ngành vận tải hàng hóa

Vận tải hàng hóa được xem là  sản xuất vật chất thực hiện vận chuyển hàng hóa và người. Vận tải được chia làm vận tải đường bộ (thường gọi tắt là vận tải bộ), vận tải đường thủy (vận tải thủy), vận tải đường không và vận tải đường ống. Vận tải đường bộ bao gồm tàu hỏa, ô tô và hệ thống đường xá. do có một số đặc thù riêng nên đôi khi được xem là một phương thức riêng biệt với vận tải đường bộ. Vận tải thủy gồm vận tải đường biển và vận tải đường sông. Vận tải đường không sử dụng máy bay.

Theo nhiệm vụ có vận tải công cộng phục vụ chung cho lĩnh vực lưu thông và dân cư, vận tải chuyên dùng trong nội bộ ngành sản xuất và vận tải dùng riêng cho cá nhân. Công ty vận tải liên hợp là chuyên chở hàng hóa bằng ít nhất hai phương tiện.

Kinh doanh vận chuyển hàng hóa cũng là một dịch vụ

Trong kinh doanh vận chuyển hàng hóa cũng là một dịch vụ, chuyển hàng từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng, trong đó người giao nhận ký hợp đồng vận chuyển với chủ hàng, đồng thời cũng ký hợp đồng đối ứng với người vận tải để thực hiện dịch vụ.