• Bài PR
  • Công việc kiểm định an toàn lao động trong mọi ngành

Công việc kiểm định an toàn lao động trong mọi ngành

Vấn đề an toàn lao động đang được chú ý hơn rất nhiều trong mọi lĩnh vực, đó là lúc mà các hoạt động kiểm định cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Toàn bộ các doanh nghiệp hiện tại, dù lĩnh vực nhỏ nhất hay lớn nhất, trong quá trình hoạt đống sản xuất đều tiềm ẩn những nguy hiểm trong lao động. Do thể, mọi cơ quan đều phải tham gia vào  công tác kiểm định an toàn lao động trên toàn lĩnh vực.

Thường trong các khu công nghiệp sản xuất, máy móc với năng suất làm việc lớn thường đi đôi với những rủi ro cao. Một số máy móc chạy bằng điện có khả năng gây cháy nổ, nếu như người dùng không biết cách sử dụng. Hoặc trong vài trường hợp, bị lỗi kỹ thuật, người lao động tự ý sửa chữa, dẫn đến sai lệch cấu tạo máy, gây nguy hiểm rất lớn tới chính họ và toàn bộ công xưởng.

Một số công trình xây dựng, không được kiểm soát tốt, nhập vào những nguyên liệu thiếu an toàn cũng gây ra những tai nạn cho người tham gia lao động. Để giảm thiểu những thiệt hại về cả người lẫn vật chất, các doanh nghiệp thường tìm đến những công ty kiểm định để hỗ trợ.

Với các công ty kiểm định, sẽ cử người làm đại diện đến kiểm tra tổng thể máy móc, trang thiết bị vật chất của công ty. Trong xây dựng, họ chính là người sẽ kiểm tra quá trình lấy nguyên vật liệu, xác định nguyên liệu đã đạt chuẩn theo yêu cầu hay chưa, cần bổ sung thêm gì sẽ báo lại với cấp quản lý.

Còn với một số máy móc, họ sẽ là người kiểm tra quá trình vận hành khi đó là máy mới được đưa vào sản xuất. Qua kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng hoạt động của máy đó, rồi báo lại người trên có được sử dụng hay không. Một số máy quá cũ, cần kiểm định kỹ lưỡng, xem chất lượng hiện tại khi sử dụng như thế nào.

Công tác kiểm định sản phẩm phải được diễn ra thường xuyên theo định kỳ. Mỗi năm một đến hai, có khi còn nhiều hơn, nếu như doanh nghiệp đó hoạt động công suất khá lớn. Việc kiểm định giúp giảm thiểu rủi ro trong lao động, giảm các vụ tai nạn thương tâm. Đặc biệt giảm chi tiêu giúp Công ty nếu như phát hiện máy gặp lỗi kịp thời, sửa chữa nhanh nhất.