PHONG THỦY
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Doanh nghiệp
  • Mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể doanh nghiệp

Mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, nếu trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ thì việc giải thể doanh nghiệp là điều tất yếu để chủ doanh nghiệp có thể bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Vì vậy , việc ban hành mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc giải thế doanh nghiệp là điều mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần làm .

Không quá khó đối với các thủ tục, giấy tờ khi bạn đăng ký kinh doanh nếu bạn nhờ tới sự giúp đỡ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Dịch vụ này đang là lựa chọn của nhiều người trong thời đại hiện nay.

Mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể doanh nghiệp

 

Khi tiến hành thực hiện mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân để xin giải thể doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý các thông tin cần có trong mẫu quyết định này như sau:

- Thứ nhất là quốc  hiệu, tiêu ngữ và các điều luật được căn cứ để tiến hành thực hiện việc đăng ký xin giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Thứ hai là mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân khi xin giải thể doanh nghiệp  phải nêu rõ được tình hình sản xuất của doanh nghiệp hiện nay như thế nào và tên doanh nghiệp đăng ký giải thể là gì?

- Thứ ba là thông tin về doanh nghiệp tư nhân đăng ký giải thể bao gồm: Số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; Thông tin về giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân; thông tin về địa chỉ trụ sở chính trong giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cần giải thể.

- Thứ tư , trong mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân xin đăng ký giải thể doanh nghiệp tư nhân phải nêu rõ lý do mà doanh nghiệp xin giải thể là gì?

- Thứ năm là thời hạn và các thủ tục tiến hành thanh lý các hợp đồng mà doanh nghiệp tư nhân đã ký kết trước đó nhưng chưa thực hiện xong. Thời hạn thanh lý hợp đồng không được phép quá 06 tháng tính từ thời điểm cơ quan chức năng thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

- Thứ sáu là thông tin về việc thanh toán các khoản nợ thuế của doanh nghiệp

- Thứ bảy là việc doanh nghiệp tư nhân xử lý các hợp đồng lao động của doanh nghiệp như thế nào khi doanh nghiệp giải thể.

- Thứ tám là doanh nghiệp tiến hành thành lập tổ thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật và tổ thành lý này phải có tối thiểu là 02 người.

- Thứ tám là thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ được công bố tại nơi làm việc và gửi đến cơ quan chức năng. Đồng thời, thông báo việc giải thể doanh nghiệp trên 03 số báo liên tiếp.

- Thứ chín là thông tin chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân và thông tin các nơi nhận mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân vể việc giải thể doanh nghiệp.

Tên đây là 09 nội dung cần có trong mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc đăng ký giải thể doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý đảm bảo đầy đủ thông tin.